O nás

Jsme architektonická a projekční kancelář
působící po celé České republice založena v roce 2010.

Zajišťujeme projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost ve všech oblastech pozem-
ního a dopravního stavitelství. Zpracováváme návrhy občanských, obytných
a administrativních budov i halových objektů. Dále se zabýváme návrhem pasivních domů,
přepracováním typových projektů na míru investorovi a také rekonstrukcemi,
modernizacemi a revitalizací stávajících objektů.

Dále se zabýváme projektováním pozemních komunikací, chodníků, cyklostezek, lesních
cest, zpevněných ploch, nádvoří, parkovacích ploch, atp.
Naše služby zahrnují také projektování inženýrských sítí a jejich rekonstrukcí.

Galerie Galerie Galerie Galerie

Služby

 • zpracování projektové dokumentace všech stupňů
 • zpracování 3D vizualizací exteriéru a interiéru budov i liniových staveb
 • zpracování odborných průzkumů, posudků a studií
 • inženýrská činnost – projednání dokumentace, zajištění pravomocného rozhodnutí
 • spolupráce v průběhu a po dokončení stavby
 • zpracování tepelně technického posouzení objektu
  včetně průkazu energetické náročnosti budovy
 • návrh a realizace silničních staveb
  pozemní komunikace, cyklostezky, parkoviště atp.
 • posouzení kritických detailů obálky budovy pomocí termovizního měření, vyhodnocení problémových míst a návrh možných řešení
 • poradenská činnost v oblastech dotačních programů, energetické náročnosti budov, materiálového inženýrství a ostatních odvětvích moderního stavitelství
 • zpracování rozpočtů
 • zpracování studií proveditelnosti
 • projekty staveb vodovodních, plynovodních a kanalizačních přípojek

Zajišťujeme také komplexní služby administrátora veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o veřejných zakázkách. Jedná se o:

 • konzultace při přípravě věcného zadání zadávacího řízení
 • doporučení vhodného způsobu zadávacího řízení a hodnotících kritérií
 • příprava a zajištění věcných i formálních náležitostí zadávacího řízení
 • zajištění průběhu jednání hodnotící komise
 • řešení námitek ze strany uchazečů
 • ostatní služby zadavatelům veřejných zakázek

Naší snahou je osobní přístup ke každému klientovi, návrh objektu dle aktuálních technických požadavků na
výstavbu, při respektování přání a požadavků investora. V průběhu projektování staveb zpracováváme
architektonické studie a projekty staveb pro všechny stupně územního a stavebního řízení.
Samotná realizace projektů probíhá od projednání na úřadech přes autorský dozor, technický
dozor investora, až po kolaudaci stavby.

Realizace

Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie

Kontakt

MAD Projekt s r.o.

Na Rynku 198, Moravská Nová Ves 691 55
IČ: 03020614

info@madprojekt.cz
tel.: +420 724 918 684

Ing. Martina Hanzelková – ředitelka
tel.: +420 724 918 684 | e-mail: hanzelkova@madprojekt.czIng. Roman Bravenec – vedoucí projekce
tel.: +420 607 639 732 | e-mail: bravenec@madprojekt.czIng. David Hanzelka – projektant
e-mail: hanzelka@madprojekt.cz

Napište nám pro nezávaznou poptávku, budeme vás kontaktovat zpět.

MAD Projekt s.r.o.

e-mail: info@madprojekt.cz | tel.: +420 724 918 684 | www.madprojekt.cz